За рік середня зарплата на Полтавщині зросла на третину

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2018р. становила 7983 грн, що у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3723 грн). Про це повідомляє Головне управління статистики в Полтавській області.

Порівняно з березнем 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,0%, а за останні 12 місяців (відносно квітня 2017р.) – на 29,1%.

Заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2018 року

 

 

Код за
КВЕД-2010

Нараховано в середньому працівнику

за місяць

за
відпрацьовану годину

грн

у % до

грн

у % до березня2018

березня 2018 квітня 2017 серед-нього
рівня
по
області

мінімаль-ної заробітної плати

(3723 грн)

Усього   7983 104,0 129,1 100,0 214,4 57,58 111,0
Сільське господарство,
лісове господарство
та рибне господарство
А 7980 132,4 119,7 99,97 214,3 53,45 130,3
Промисловість B+C+D+E 10266 100,7 142,1 128,6 275,7 73,27 108,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів В 15408 110,1 143,8 193,0 413,9 108,57 116,7
Переробна промисловість С 9076 100,6 140,4 113,7 243,8 64,94 107,5
Постачання
електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря
D 8121 78,9 131,5 101,7 218,1 58,87 87,8
Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами
E 6143 95,9 135,7 77,0 165,0 43,37 103,3
Будівництво F 10170 110,6 134,0 127,4 273,2 70,73 119,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
G 6199 102,2 113,7 77,7 166,5 42,30 108,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 8653 105,8 122,0 108,4 232,4 63,61 114,2
Тимчасове розміщування й організація харчування I 4563 101,7 118,0 57,2 122,6 31,35 103,8
Інформація та телекомунікації J 6529 100,9 129,6 81,8 175,4 46,73 108,7
Фінансова та страхова
діяльність
K 8604 93,2 115,0 107,8 231,1 62,29 102,2
Операції з нерухомим
майном
L 5569 104,4 121,2 69,8 149,6 39,89 111,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 7397 100,3 135,3 92,7 198,7 54,06 108,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 5379 81,3 138,2 67,4 144,5 36,97 86,7
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування O 9887 107,8 143,4 123,9 265,6 71,72 119,1
Освіта P 6209 98,0 121,2 77,8 166,8 50,03 106,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 5292 99,1 116,7 66,3 142,2 37,58 107,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 4928 97,6 120,8 61,7 132,4 38,26 106,4
Надання інших видів послуг S 5595 108,2 114,4 70,1 150,3 39,96 115,4

Новинар Полтавщини